ŞİRKET PROFİLİ

ŞİRKET PROFİLİ

KADIOĞLU GRUP RESTORASYON

Dededen Toruna…

 

İsimden İsme…

Bu yolculuğa 1951 yılında Anıtkabir Aslanlı Yolun Taş işçiliği ile başlayan Dedemiz Ziya Kadıoğlu önderliğinde, eski eser restorasyon alanında faaliyet gösteren ailemiz; 1989 yılına kadar 210 adet restorasyon işini taahhüdü altında başarı ile tamamlamıştır. 1989 yılından sonra 2. nesil olarak devam eden Bayram Kadıoğlu 25 adet eski eseri ihya ettikten sonra bayrağı 3.nesil olan Y.İnş.Müh. Ziya Kadıoğlu’na devretmiştir.

Eski Eser Restorasyonu alanında cami, külliye, kervansaray, imarethane, medrese, saray ve köşk çalışmalarına günümüzde de devam eden firmamız, tüm çalışmalarını Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve  Belediyeler ile koordineli bir şekilde, ilgili kurumların izni ve kontrolünde yapmaktadır.

Taahhüdü altında bulunan işlerde;

Misyonumuz

Bugün gelinen noktada, eski eser restorasyon sektöründe faaliyet göstermenin gereklilikleri olan kalite, tecrübe, kalifiye insan gücü, teknoloji ve hızın önemini kavramış, bu alanda Kadıoğlu Grup Restorasyon kurumsal kimliğiyle iş güvenliğini merkez, minimum müdahale, maksimum koruma ilkelerini ve kaliteyi de esas alarak, restorasyon alanında ilk akla gelen, öncü firmalardan biri olmayı başarmıştır.

Sektöründeki yerini iyi bilen firmamız, özellikle eski eser restorasyon alanında uzmanlaşmış, 68 yılı aşkın deneyimi ile güvenilir, kaliteli hizmet sunmayı amaç ve bu başarıyı gelecek kuşaklara aktarmayı da kendine vazife edinmiştir.

Vizyonumuz

Eski eserler; ülkelerin tarihine tanıklık eden, en değerli kültürel miraslarıdır. Vizyonumuz, bu değerli varlıkların ihyasında sabırlı, kararlı, fedakâr, planlı ve sistematik hareket ederek hedeflerimizin doğrultusundaki görev bilincini bilmek ve bu uğurda çok çalışmaktır.

Değerlerimiz

 • Adil, dürüst, inançlara ve farklılıklara saygılı davranmak,
 • Alçakgönüllü, hoşgörülü ve yardımsever olmak,
 • Öncelikleri dikkate alarak esnek, hızlı ve durumsal davranabilmek,
 • Hata yapmaktan korkmamak, hatalardan ders almak ama istişaresiz iş yapmamak,
 • Duyguları dikkate almak ancak bilimsel metotları ve objektif verileri kullanarak karar vermek,
 • İşi kolaylaştırmak, hızlandırmak ve daha akıllı iş yapmak için teknolojiyi etkin kullanmak,
 • İşlerin kişilere bağlı olmadan sürdürülebileceği, kurumsal bilginin üretildiği, geliştirildiği ve kurum hafızasına kazandırıldığı bir iş modelinde süreçleri ve sistemleri kurgulamak, yaşatmak ve yazılı hale getirmek,
 • Yasal ve etik kurallara uymak,
 • İşi ehline vermek,
 • Ölçülebilir ve başarmaya değer hedefler koyarak sürekli iyileşme ve geliştirmeyi hedeflemek,
 • Konulan hedeflerde, zorluklar karşısında yılmayıp, inanıp, azmedip, mazeret üretmeden işi başarıncaya kadar yüksek gayret göstermek,
 • Her zaman iyi niyeti, önyargısız olarak pozitif düşünmeyi esas almak, sorunları 3. kişiler ile değil bizzat sorumluları ile görüşerek çözüm aramak,
 • Zamanı ve imkânları, doğru ve etkin kullanmak, israf etmemek,
 • Çalıştığı yeri sadece bir iş ortamı değil, bir yaşam ortamı olarak görmek, Kadıoğlu Grup Restorasyon Ailesi’nin bir üyesi olarak, ülkesine ve insanlığa faydalı olmak.